Transferpettor

Transferpettor

Transferpettor

Transferpettor

Transferpettor
Transferpettor
Sản phẩm

Transferpettor

Xuất xứ: Brand-Đức

Quy cách:

Cat.-No.

Volume range

Accuracy in % (±)

Coefficient of variation (%)

Subdivision micro

Color Code

701807

2,5 - 10 µl

1 %

0,8 %

0,01 µl

orange

701812

5 - 25 µl

0,5 %

0,5 %

0,1 µl

2x white

701817

10 - 50 µl

0,5 %

0,4 %

0,1 µl

green

701822

20 - 100 µl

0,5 %

0,4 %

0,1 µl

blue

702804

100 - 500 µl

0,5 %

0,2 %

1 µl

green

702806

200 - 1.000 µl

0,5 %

0,2 %

1 µl

yellow

702810

1.000 - 5.000 µl

0,5 %

0,2 %

10 µl

red

702812

2.000 - 10.000 µl

0,5 %

0,2 %

10 µl

orange

Lượt xem: 863

Chi tiết
Bình luận

Sản phẩm liên quan

Facebook
backtop