Lọ đựng mẫu 20ml

Lọ đựng mẫu 20ml

Lọ đựng mẫu 20ml

Lọ đựng mẫu 20ml

Lọ đựng mẫu 20ml
Lọ đựng mẫu 20ml
Sản phẩm

Lọ đựng mẫu 20ml

Đặc điểm kỹ thuật

Mã sản phẩm

Kích thước (mm)

Mô tả sản phẩm

V20A22ET

27 x 58

Lọ đựng mẫu 20ml ,màu trong suốt , nắp vặn .

V20B22ET

Lọ đựng mẫu 20ml ,màu hổ phách , nắp vặn.

SC22WPEET

Ø22

Nắp trắng , đầu đóng nhựa PP + Septa nhựa PE 22mm .

V20A

27 x 58

Lọ đựng mẫu 20ml ,màu trong suốt , nắp vặn .

V20B

Lọ đựng mẫu 20ml ,màu hổ phách ,nắp vặn .

V30A

27 x 75

Lọ đựng mẫu 30ml ,màu trong suốt ,nắp vặn .

V40A

27 x 95

Lọ đựng mẫu 40ml ,màu trong suốt ,nắp vặn .

V40B

Lọ đựng mẫu 40ml ,màu hổ phách ,nắp vặn .

V60A

27 x 140

Lọ đựng mẫu 60ml ,màu trong suốt ,nắp vặn .

V60B

Lọ đựng mẫu 60ml ,màu hổ phách ,nắp vặn .

SC22A22A

Ø22 x 3

Septa PTFE tự nhiên / Silicone tự nhiên 22 x 3mm, 22mm nắp trắng xoắn vít PP , Lổ trung tâm 15mm.

SC22A22B

Ø22 x 1.5

Septa PTFE tự nhiên / Silicone tự nhiên 22 x 1.5mm, 22mm nắp trắng xoắn vít PP đầu đóng .

SC22A22C

Ø22 x 3

Septa PTFE tự nhiên / Silicone tự nhiên 22 x 3mm, 22mm 22mm nắp đen xoắn vít PP , lổ trung tâm 15mm.

SC22A22D

Ø22 x 1.5

Septa PTFE tự nhiên / Silicone tự nhiên 22 x 1.5mm, 22mm nắp đen xoắn vít PP đầu đóng .

S22A-I

Ø22 x 3

Septa PTFE tự nhiên / Silicone tự nhiên 22 x 3mm

S22A-II

Ø22 x 1.5

Septa PTFE tự nhiên / Silicone tự nhiên 22 x 1.5mm

Lượt xem: 463

Chi tiết
Bình luận
Facebook
backtop